Αυτό εξασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των δεδομένων τους, αν είναι ξεπερασμένο, ελλειπή ή λανθασμένα.

Πίσω
up