Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων


Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μια έκθεση GDPR με όλα τα προσωπικά σας δεδομένα. Μόλις είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί λήψης και εμείς θα σας παρέχουμε ένα αρχείο excel που περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα.Πίσωup