Αυτό καλύπτει κάθε συλλογή προσωπικών δεδομένων από τις εταιρείες και οι ιδιώτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από τη συγκέντρωση στοιχείων. Οι καταναλωτές πρέπει να επιλέξουν εάν επιθυμούν να συγκεντρωθούν τα δεδομένα τους και η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ελεύθερα.

Πίσω
up