Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία τους να μην υπόκειντα σε επεξεργασία. Η καταγραφή τους μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Πίσω
up